การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล นายกสมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2564

More

การแข่งขัน Teaching Academy Award

สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการแข่งขัน Teaching Academy Award

More

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

More

ข่าวสารของสมาคม

สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ย่อว่า “สคอท.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Association of Industrial Education (Thailand)” ย่อว่า “AIET” ออกเสียงชื่อว่า AI–ET (ไอ-เอ็ท)

More

สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)

สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)” ย่อว่า “สคอท.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Association of Industrial Education (Thailand)” ย่อว่า “AIET” ออกเสียงชื่อว่า AI–ET (ไอ-เอ็ท) เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปเฟืองพร้อมอักษรย่อภาษาอังกฤษและเทียนไขที่ติดสว่างภายในกรอบวงกลม สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Recent Posts

Social Media